KARAKTERLİLEŞTİREMEDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ?
0 | | | 14-03-2016

SELİM CAN

KARAKTERLİLEŞTİREMEDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ?

 

Karakter “Bireyin kendine özgü yapısını, kendi kendine egemen olmasını, kendisiyle uyum içinde bulunmasını, , kendi düşünüş ve hareketlerinde tutarlı ve sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü, davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, onu başkalarından ayıran temel belirti, öz yapı, ıra, seciye " olarak tanımlanmış.(TDK)

 

Bizim karakter kelimesine yüklediğimiz anlam ahlak kavramıyla doğrudan ilgilidir. Filanca kişi hakkında karakterli biridir denildiğinde, onun toplum tarafından sevilmesini, saygı duyulmasını, takdir edilmesini sağlayan güzel hasletlere sahip , karaktersiz biri denildiğinde ise hoş görülmeyen ‘yamuk’ davranışlar içinde bulunan insan olduğunu anlarız.

 

Modern dünyanın filmiyle, müziğiyle, sosyal medyasıyla vb. bombardımanına maruz kalan, bundan olumsuz etkilenen bireyler gerekli eğitime sahip olmadıklarından birtakım karakter zaafiyetleri göstermişler, neticede akıllara durgunluk verecek şekilde suç çeşitliliği ve oranları artmış, suç işleme yaşı dehşet verici biçimde çok aşağılara düşmüştür. Milli ve manevi değerlere sahip donanımlı nesillere hem ülkemizin hem de dünyanın ihtiyacı vardır.

 

Kuşkusuz, karakterli kişiler sayesinde huzur ve güven içinde yaşanılan sağlıklı bir toplum meydana getirilebilir. Karakterli insanlar yetişmesi için hem devlet hem de aileler gerekli hassasiyeti mutlaka göstermelidir. İlerleyen yaşlarda yerleşmiş bulunan kötü huyların değişmesi daha zordur. Karakter özellikleri doğumdan itibaren şekillenmeye başladığından başta ebeveynler olmak üzere herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Karakter eğitimi veren sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumları desteklenmeli, okullarda uygulamaya konulan değerler eğitimi çalışmaları genişleyerek devam etmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitiminden başlayarak sadece birkaç dersin değil tüm derslerin programlarında bu konulara bir şekilde yer vermeli, uygulamasını da ciddi bir biçimde takip etmelidir.

 

Biz burada sadece öğretimden bahsetmiyoruz. Bilmek ayrı, o bilgiye uygun davranmak ayrı şeyler olduğuna göre, mutlaka öğretilen bilgilerin davranış haline dönüştürülmesinden (eğitim) bahsediyoruz. O halde karakter eğitimine talip olan veya ebeveyn, öğretmen gibi rol model konumunda bulunanların bilgi ve davranış bütünlüğü içinde olmaları gerekir. Bu eğitimin nasıl verileceği kadar kim tarafından verileceği de önemlidir. Davranışlarıyla topluma örnek olan kaliteli insan sayısı bakımından atalarımız kadar şanslı olduğumuz söylenemez.

 

Kabiliyetsiz olmak bir kusur değil ama karaktersiz olmak çok büyük bir kusurdur.

 

Hz. Mevlana

 

Kırık Cam Teorisi Philip Zimbardo' nun 1969’da yaptığı bir deneyden ilham alarak geliştirilmiştir. Zimbardo yaptığı deneylerden “ İlk camın kırılmasına ya da çevreyi kirleten ilk duvar yazısına izin vermemek gerek. Aksi halde kötü gidişatı engelleyemeyiz. İşe ilk kırılan camdan başlamak lazım.” neticesine varmıştır.

 

Metruk bir bina düşünün. Binanın camlarından biri bile kırık olsa, o camı hemen tamir ettirmezseniz, çok kısa sürede, oradan geçen herkes bir taş atıp, binanın tüm camlarını kırar. Bir elektrik direğinin dibine ya da bir binanın köşesine, biri, bir torba çöp bıraksın. O çöpü hemen oradan kaldırmazsanız, her geçen, çöpünü oraya bırakır ve çok kısa bir sürede dağlar gibi çöp birikir.

 

Yapmamız gereken şey önleyici tedbirleri almak, yapılan yanlışları anında düzelmektir.

 

Önemsiz ve küçük görünen bazı şeyler yaklaşan bir çığın habercisi olabilir.

 

Senin yaptığın herhangi bir davranış kötü bir çığır açılmasına neden olabilir.

 

Planlanan bir işte gösterilecek küçük bir gevşeklik bütün planın altüst olmasına neden olabilir. Önlem şart… Eğitim şart…

 

                                                                                                                                 Selim CAN

                                                                                                                       Çaycuma Fatih Lisesi Müdürü

                                                                                                                         

Top