Zonguldak 1 Şubesi
112 | | | 02-01-2020
Sanayi Sonrası Toplum
Selim Dervişoğlu

İnsanın teknoloji üzerinden yaratıcı gücünü  Yaratıcı ile yarışma düşüncesine dönüştürmesi ve  insanın yaratılış, ergonomi, fizyolojik dizaynı üzerinden meydan okuması hüsranla sonuçlanacak bir durumdur. Hangi teknolojiye sahip olunursa olunsun insanın ahseni takvim üzere yaratılması, alemin özü insanın eksiltme ve çıkarmaları taşıyamayacak nitelikte olduğunun temel göstergesidir. Öncelikle ifade etmeliyiz ki insanoğlunun bu sistemlere ihtiyaç hissetmesi onun yetersizliğini duyumsaması ile ilgili bir durumdur.

Almanya tarafından oluşturulan Endüstri 4.0, şirketler arası bilgi alışverişini makinalara ve üretim süreçlerine indirgemesi, ekonomik paradigmanın sorgulanmasına neden oldu. Hatta oluşan bu paradigmanın tehlikesi hissedilmiş ki, bu endüstri biçimlerinin toplumsal dönüşümü tetiklemesiyle, Japonya kaynaklı bir tez ile toplum 5.0 fikri geliştirildi. Aslında bu süreçlerin gelişmesinde başlangıç noktası teknoloji ve internet-bilgisayarı daha etkin kullanma, bu yolla refah toplumu oluşturma hayalidir. Endüstri 5,0 in altyapısının hazırlanması bu iyi niyetin bir sonucudur.

Burada asıl olan kendi birikimlerimiz, kendi dinamiklerimi,z kendi süreçlerimiz olmalıdır. Başkalarına bakarak plan yapanlargeride kalmaya mahkumdur. Bu konuda epey yol almakla birlikte eksiklerimizin olduğu da bir gerçektir. Bir toplumun en önemli yeteneği üretim gücü ve bu gücün koruyucu gölgesi kültürüdür. Gelecegin dünyasını inşaedeceksek bilgiyi, bilinci ve üretim gücünü geliştirmek zorundayız.

Tüm Yazılar
1 Sanayi Sonrası Toplum
2 Anlam Dili Kurmak
3 MODERN / EĞİTİMİN / AÇMAZLARI?
4 DİN EĞİTİMİN TEMEL PARADİGMALIRI?
5 İSLAMA FOBİ NE DİR ?
6 BOZUK DİN ALGISI
7 DİNDAR NESİL YETİŞTİRMEK
8 EKMEK KÖMÜR ADALET
9 BİR VEDA NIN ANATOMİSİ?
10 KUDÜS'Ü İÇİMİZDE BÜYÜTMEK?